Con Sẻ Vàng - Donna Tartt. (Ảnh: chị Viktoria House)

Con Sẻ Vàng – Donna Tartt

Con Sẻ Vàng là tác phẩm văn chương hiếm hoi nhà Omega Plus – đơn vị phát hành nổi tiếng với dòng sách kinh tế, kỹ năng, lịch sử. Với 920 trang, Con Sẻ Vàng đã […]

Con Sẻ Vàng – Donna Tartt Read More »