Ước nguyện trong lành ắt thành sự thật - Hisatsugu Ishida. (Ảnh: Instagram)

Ước nguyện trong lành ắt thành sự thật – Hisatsugu Ishida

“If you desperately want something, the universe will conspire in helping you achieve it“. Câu này có nghĩa là nếu như bạn thật sự mong muốn có điều gì thì vũ trụ sẽ giúp bạn có […]

Ước nguyện trong lành ắt thành sự thật – Hisatsugu Ishida Read More »