Đời ngắn đừng ngủ dài - Robin Sharma. (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Đời ngắn đừng ngủ dài – Robin Sharma

“Thời gian là thứ giỏi giả đò. Ngoài mặt thì mơ màng, tỏ ra chậm rãi, thậm chí còn gây ảo giác đứng yên, nhưng cuồn cuộn dưới đáy…” – Nguyễn Ngọc Tư “Đời ngắn đừng […]

Đời ngắn đừng ngủ dài – Robin Sharma Read More »