Trang chủ » Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Tác giả bài đánh giá sách

  • Bài đánh giá Sách trên Xóm Sách là sự thỏa thuận được sự đồng ý của Người Viết đối với Xóm Sách.
  • Bài đánh giá Sách trên Xóm Sách thuộc quyền sở hữu của người viết đánh giá và Xóm Sách. Xóm Sách tôn trọng và chấp nhận việc tác giả sử dụng bài viết trên blog cá nhân và page cá nhân.
  • Mọi chia sẻ khác vui lòng ghi chú nguồn về bài viết trên Xóm Sách hoặc blog tác giả.

Cảm ơn bạn ghé thăm Xóm Sách!