Nửa kia biệt tích - Brit Bennett (Ảnh: Thúy Diễm).

Nửa kia biệt tích – Brit Bennett

Vấn đề phân biệt chủng tộc luôn làm người trong cuộc đau đớn và độc giả nhức nhối, xót xa khi đọc về những gì tồi tệ đã xảy ra. Tuy không có quá nhiều sự […]

Nửa kia biệt tích – Brit Bennett Read More »