Ngàn mặt trời rực rỡ - Khaled Hosseini. (Ảnh: Thúy Diễm - Dĩm Dĩm)

Ngàn mặt trời rực rỡ – Khaled Hosseini

Ở nước ta, tên tuổi của của nhà văn Khaled Hosseini gắn liền với tác phẩm “Người đua diều”. “Ngàn mặt trời rực rỡ“, một đứa con tinh thần khác của ông, lại ít được biết […]

Ngàn mặt trời rực rỡ – Khaled Hosseini Đọc thêm »