Later - Sau này - Stephen King. (Ảnh: Thúy Diễm).

Later – Sau này – Stephen King

1980Books là đơn vị xuất bản sách còn khá non trẻ. Đơn vị này chỉ mới được thành lập vào năm 2015. Tuy nhiên, hiện nay, 1980 Books đã tạo nên khá nhiều dấu ấn trong […]

Later – Sau này – Stephen King Read More »