Thời gian đọc sách. (Ảnh: google)

Hướng dẫn cách ước tính thời gian đọc hết một quyển sách?

Đọc sách thực tế không phải là ai cũng có nhiều thời gian để đọc. Việc lên là cần thiết. Trong đó sắp xếp thời gian đọc như thế nào để thực hiện tốt và hoàn […]

Hướng dẫn cách ước tính thời gian đọc hết một quyển sách? Read More »