Thời gian đọc sách. (Ảnh: google)

Hướng dẫn cách ước tính thời gian đọc hết một quyển sách?

Đọc sách thực tế không phải là ai cũ …

Hướng dẫn cách ước tính thời gian đọc hết một quyển sách? もっと読む »