Người Mắt Kép - Wu Ming Yi. (Ảnh: Ngát Phạm).

Người Mắt Kép – Wu Ming Yi

Những trang sách như đang thở cùng trái đất này! “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas” là câu nói nổi tiếng của Edward […]

Người Mắt Kép – Wu Ming Yi Read More »