Cuốn theo chiều gió - Margaret Mitchell. (Ảnh: Nguyễn thị Trà Vinh).

Cuốn theo chiều gió – Margaret Mitchell

Cuốn theo chiều gió lấy bối cảnh là Georgia và Atlanta tại miền Nam Hoa Kì, cuốn sách đã phác hoạ lại một cách chân thực và sâu sắc nhất về con người, lý tưởng sống, […]

Cuốn theo chiều gió – Margaret Mitchell Read More »