Ta có bi quan không? - Khải Đơn. (Ảnh: Fahasa)

Ta có bi quan không? – Khải Đơn

“Khi mở mắt, nhìn vào đọt nắng rơi xuống, có khi nào ta thấy cuộc đời chìm trong sự mập mờ, nhập nhằng và tàn nhẫn. Bàn tay đã trở nên trong suốt, vô dụng. Đôi […]

Ta có bi quan không? – Khải Đơn Read More »