Ta có bi quan không? - Khải Đơn. (Ảnh: Fahasa)

Ta có bi quan không? – Khải Đơn

“Khi mở mắt, nhìn vào đọt nắng …

Ta có bi quan không? – Khải Đơn もっと読む »