Chân dung của Dorian Gray - Oscar Wilde. (Ảnh: Thúy Diễm)

Chân dung của Dorian Gray – Oscar Wilde – Bài ca về cái đẹp và sự tha hóa trong tâm hồn

Tác phẩm “Chân dung của Dorian …

Chân dung của Dorian Gray – Oscar Wilde – Bài ca về cái đẹp và sự tha hóa trong tâm hồn もっと読む »